Hjärtvänlig Omega-3 har fått det obundna femstjärniga (5/5) IFOS-certifikatet

I djungeln av kvalitetslovordade fiskoljor är det svårt att skilja en fiskolja från en annan. Varje tillverkare informerar hur just deras produkt har framställts enligt en patenterad metod och hur även kapslarna är näst intill sprittande färska. Man kan få klarhet i saken mycket enkelt genom att testa om man får fisksmakande uppstötningar.

STR Nordic Ab har redan länge arbetat för renare och säkrare kosttillskott. Trots det har vi ansett att vi också måste få ett externt kvalitetscertifikat för vår fiskoljeprodukt.

IFOS; International Fish Oil Standards-certifikatet

Nutrasourse som grundats 2002 är det enda företaget i världen som inriktat sig på att ge kvalitetscertifikat för fiskoljeprodukter på basen av strikta laboratorietester.

Det viktigaste programmet hos Nutrasource är möjligtvis IFOS-certifieringsprogrammet, som är en förkortning av orden International Fish Oil Standards program, med andra ord ett internationellt program för fiskoljestandard.

Under IFOS-programmet testas varje produktparti separat och på basen av testresultaten kan det beviljas ett femstjärnigt IFOS-certifikat. STR Nordic Ab har beviljats ett femstjärnigt IFOS-certifikat för Hjärtvänlig Omega-3. Kravet är att produktens oxiderings- alltså TOTOX-värden och tungmetallvärden ligger i täten på marknaden.

Varje parti av Hjärtvänlig Omega-3 analyseras separat och varje partis detaljerade uppgifter publiceras på Nutrasourses internetsidor. Programmet är väldigt överskådligt och ligger inte under STR Nordics inflytande. Via denna länk hittar man till exempel intyg över det första produktpartiets analys.

Så fort burkarna får sina etiketter, har varje Hjärtvänlig Omega-3 produkt en etikett med en internetadress var man direkt kan kontrollera vilka testvärden den burkens parti har. På detta sätt behöver inte den som använder Hjärtvänlig Omega-3 fundera över om den fiskoljan man håller i handen är färsk eller inte, utan man kan kontrollera analystestresultatet via adressen som hittas på burken.

Igen (NON-GMO) -certifikat

Nutrasource har också beviljat Hjärtvänlig Omega-3 ett annat certifikat: Igen-certifikatet. Det betyder att produkten passerat en strikt sållning via laboratorietest, vilket garanterar att det inte använts genmanipulerade beståndsdelar under tillverkningsprocessen. Det giltiga certifikatet för år 2018 kan hittas här.