Canelipuu – skola i Indien

Varje dag skyndar 140 brunögda barn till skolan i den indiska byn Ateswartala i Västbengalen. Den finska föreningen, Canelipuu rf (canelipuu.com) möjliggör skolgång för dessa barn i ett land där upp till 12 miljoner barn lämnar grundskolan på hälft (Unesco 2014). Vi ville stödja Canelipuus verksamhet med en sommardonation på 5000 euro och därmed vara involverade i att erbjuda utbildning för barn i Indien. Elevens skolår kostar mindre än 100 euro, så det glädjer oss att vi kan erbjuda ett skolår åt mer än 50 barn.

Canelipuu, som grundades 2009, är en utvecklingssamarbetsförening, vars huvuduppgift varit att grunda en skola för barn mellan 4 och 8 år. I skolan arbetar åtta lokala lärare och byborna deltar i verksamheten t.ex. genom att delta i föräldramöten som organiseras varje månad. Skolans namn, Amader Eskul dvs. Vår skola, illustrerar skolans roll som byns hjärta. En dålig utbildningsnivå, långa skolresor och ekonomiska svårigheter gör det svårt för indiska barn att slutföra sin skolgång. Tack vare Amader Eskuli får barnen en bra utgångspunkt i livet, eftersom det ofta krävs en utbildning för att få ett permanent jobb. Läs- och skrivkunnighet är ett viktigt verktyg för att varje pojke och flicka i byn skall kunna nå sina framtidsdrömmar. Visorna och ramsorna under de glädjefyllda timmarna hjälper de yngsta att orka med lektionerna i engelska och matematik.

Det muntra stojandet kring de ångande hotchpotch-tallrikarna vittnar om skolmatens betydelse. För barn som kommer från fattiga förhållanden garanterar skolmaten åtminstone en säker måltid om dagen. Barnen lär sig också att tvätta händerna innan måltiden. Naturligtvis är båda aspekterna mycket viktiga för barnens hälsa och välbefinnande. Skolans kockar på Amader Eskuli tillverkar dagligen en grönsaksrik gryträtt. Råvarorna till dem är köpta av byns bönder, med undantag för linser, kryddor och matolja.

På morgnarna går även ca hundra högstadieelever i skolan. Syftet med Canelipuus Follow up-program är att se till att eleverna fortsätter att gå i skolan även efter Amader Eskuli. 
Lärarna hjälper högstadieeleverna med sina läxor, samtidigt kan de ge goda råd och svara på elevernas frågor. Klassrumsstorlekarna i statens högstadieutbildning omfattar upp till 100 elever per lärare, vilket gör det omöjligt att få personlig hjälp. Flitiga skolbarn tar hand om skolans renlighet och tömmer även byns sopkärl två gånger i veckan. På så vis lär barnen sig att tänka mer ekologiskt redan från små.

Undervisning är kopplad till välmående, men det strävas också till en mer okomplicerad hälsovård. Förra året gjordes det ett examensarbete åt Canelipuu, som omfattade en plan om hur man kan främja hälsa och välmående. Om det finns tillräckligt med resurser vill de förbättra hälsan och livskvaliteten i byn. STR Nordic har en ypperlig chans att stödja dessa mål.

I byn Ateswartala kan man se barn, i sina skoluniformer, gå till sin närliggande skola för att få undervisning av hög kvalitet. Detta borde vara en välkänd syn i alla byar i Indien. Förhoppningsvis är det någon av Amader Eskulis elever som en dag grundar en ny skola i en annan by.