Friend of the Sea-certifikat för Hjärtvänlig Omega-3

STR Nordics fiskoljeprodukt, Hjärtvänlig Omega-3, har beviljats Friend of the Sea-certifikatet. Det garanterar att fisk som används under tillverkningsprocessen har fångats etiskt och följer principerna för hållbar utveckling.

Samarbetet med organisationen Friend of the Sea började under 2018. Friend of the Sea är en icke-vinstdrivande organisation, som främjar hållbart fiske och användning av selektiva fiskemetoder. Dessutom strävar de efter att minimera fiskets negativa inverkan på ekosystemet.

Friend of the Sea är ett internationellt ledande certifieringsprogram för etiskt fiske och fiskodling. Certifikatet säkerställer att fisk som används vid tillverkningen av Hjärtvänlig Omega-3 inte kommer från överfiskade områden eller områden där fiskebestånden behöver återhämtas. Likaså garanteras att fiskemetoderna inte skadar havsbotten, samt att fisket måste uppfylla alla juridiska krav. Certifieringen utförs av fristående certifieringskommittéer.

– Det är viktigt för oss att kunder kan känna sig trygga med våra produkter. Vi vill se till att ingen behöver oroa sig för konsekvenserna som användningen skulle kunna orsaka för dem själva eller dem på andra sidan jorden, säger Markus Mäenpää, Import Manager på STR Nordic.

Mer än tre miljarder människor är beroende av det mångfaldiga livet kring kusten och havet. Oceanernas naturtillgångar är världens största proteinkälla, samt huvudmatkällan för över 2,5 miljarder människor. Havsfiske erbjuder jobb direkt och indirekt till över 200 miljoner människor. Oceanerna täcker 97 % av världens vatten och de absorberar cirka 30 % av människans koldioxidproduktion. Att dra nytta av oceanerna kräver således ständig respekt och vård.

Läs mer: friendofthesea.org