Vi stöder Ukraina

Det nuvarande kriget i Ukraina påverkar och berör oss alla. Vi vill hjälpa och stå med ukrainarna när de kämpar mot den urskillningslösa och brutala angriparen. Därför skänker Suomen Terveysravinto Oy/STR Nordic Oy en summa på 15 000 euro (cirka 157 000 SEK). som riktas till att möta olika behov, såsom att stödja Kievs försvarare och missgynnade krigsflyktingar. För att säkerställa att hjälpen kommer fram har vi valt att använda de mellanhänder som vi känner och litar på.