Starkare ben med magnesium

Ett starkt skelett kräver mer magnesium. Ändå har vi i årtionden fått höra att vi måste se till att vi får i oss tillräckligt med mjölk och kalcium för att stärka våra ben.

Detta är dock inte hela sanningen för ett starkt skelett. Vi måste ha ett tillräckligt intag av andra näringsämnen också. Magnesium stärker särskilt skelettet och benstrukturen.

Ett lågt intag av magnesium ökar risken för ett svagt skelett. Detta är enligt en studie gjord av engelska och finska forskare.

Forskarna analyserade data från över 2200 män mellan 42 och 61 år under en 25-årig uppföljningsperiod. Forskarna fann att ett starkt skelett kräver mer magnesium.

De män i studien som hade de högsta uppmätta nivåerna av magnesium i blodet hade signifikant starkare ben än de med låga blodnivåer.

– Detta tyder på att höga magnesiumnivåer stärker skelettet – säger en av de finska professorerna bakom studien.

Forskarna fann inte att ett ökat intag av magnesiumrika livsmedel i sig resulterade i starkare ben, eller en ökning av magnesium mätt i blodet.

Detta beror på att det finns så många faktorer som kan påverka absorptionen av magnesium, såsom tarmhälsa, diabetes och vissa mediciner som kan minska absorptionen. Så även om du äter en tillräckligt varierad kost kan du fortfarande ha brist på grund av dessa faktorer.

Forskarna skriver att magnesiumtillskott ses enligt forskarna bakom studien som ett bra alternativ för den som behöver mer magnesium.

Äldre personer och personer med mag- och tarmproblem rekommenderas därför att ta ett magnesiumtillskott för att förbättra sin magnesiumstatus för att bibehålla ett normalt skelett.

Forskarna påpekar att även om studien tydligt visar på ett samband mellan magnesiumnivåer uppmätta i blod och skeletthälsa, har studien sina svagheter.

Låga magnesiumnivåer i blodet motsvarar vanligtvis låga totala magnesiumnivåer, men detta ger inte en 100 % korrekt beskrivning av den totala nivån av magnesium i kroppen.

En person kan faktiskt ha tillfredsställande magnesiumnivåer i blodet men ändå ha ett stort underskott av magnesium i hela kroppen, och en person med ett överskott av magnesium i hela kroppen kan ha blodnivåer som visar brister.

Dessutom påpekar de att en kost rik på magnesium också kommer att ge ökade nivåer av andra viktiga näringsämnen som kalcium och kalium.


Ja tack, jag vill ha 5 månaders dos
Endast 249,50 kr (fri frakt)


1 kapsel innehåller:

Magnesium300 mg
Zink5 mg
B6-vitamin0.7 mg
D3-vitamin5 µg
Koppar0.5 mg


1 Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism: results from a randomized trial. Qi Dai et al., The American Journal of Clinical Nutrition, 2018; 108 (6): 1249