STR Nordic har deltagit i uppförandet av ett skyddshem i Kenya för föräldralösa flickor

STR Nordic har deltagit i uppförandet av ett skyddshem i Kenya för föräldralösa flickor som flyr tvångsgifte. Med en donation på drygt 50 000 kronor täckte man hela byggnadsbudgeten.

Marken i Samburu spricker under den heta solen i Kenya. Området ligger 70 km från Mombasa mot Nairobi, och distriktet är utsatt för extrem fattigdom och torka. Under de senaste åren har klimatet förändrats och områdets fyra floder har torkat ut, den sista för cirka sex år sedan. Det råder annars också brist på vatten: regnet uteblir för det mesta och då det kommer är det oftast kortvarigt. I detta område som lider av torka går man ofta miste om skörden.

AIDS har, så som i hela Kenyas kustområde, i stor utsträckning även spridit sig i Samburu. Sjukdomen har krävt många familjemedlemmars liv och deras barn har blivit föräldralösa. De föräldralösa som hör till den kristna minoriteten är i en svår situation, särskilt i områden där det finns muslimsk majoritet, eftersom de där saknar maktgruppens stöd och erkännande.

Speciellt svår är situationen för flickor som av egen vilja konverterat till kristendomen och sedan blivit föräldralösa. Samhället anser att deras situation borde lösas genom tvångsgifte med ”godkända” muslimska män. I praktiken betyder detta att man försöker arrangera äktenskap åt dessa flickor som andra eller tredje hustru åt någon äldre man, eftersom det är känt att de har erfarenhet av att hålla unga flickor i styr. För många flickor betyder detta en ond cirkel av sexuellt utnyttjande samt fysiskt och psykiskt våld. Att bli någons hustru betyder samtidigt att man snabbt blir gravid. Detta minimerar möjligheten att gå i skola och skaffa sig ett yrke, vilket är det enda som kan bryta fattigdomscirkeln.

På området bygger man ett barnhem, som samtidigt verkar som skyddshem för unga flickor. I anslutning till barnhemmet finns en skola, var föräldralösa kan bo och studera efter föräldrarnas död. I barnhemmet har de möjlighet att tillhöra en gemenskap efter att familjen gått förlorad. Hemmet är även en tillflykt för de föräldralösa flickor som lokalsamhället försöker tvångsgifta. Det är en fristad var flickorna kan bo utan rädsla.

För verksamheten har man skaffat en cirka 8 000 kvadratmeter stor tomt, på vilken man först bygger ett envåningshus. I framtiden har man möjlighet att vid behov bygga till en våning ovanpå denna. Man försöker också skaffa mera jord. Finländarna Krista och Reijo Koukkanen har ansvar för projektets ekonomi och administration, medan Abbas Rocky står för det praktiska arbetet. Paret Koukkanen har tidigare haft ett liknande byggnadsprojekt i distriktet Lunga Lunga, vilket ligger 190 kilometer från Samburu, nära gränsen till Tanzania. Byggandet av barn- och skyddshemmet i Samburu är planerat att starta så fort som möjligt.

TR Nordic deltog i projektet i Samburu och donerade 50 000 kronor för detta ändamål. Denna summa täckte baskostnaderna för uppförandet av hela huvudbyggnaden.