Äldre personers muskelfunktion är beroende av D-vitamin

Äldre personers muskelfunktion är beroende av D-vitamin, enligt en omfattande undersökning med över 4 000 personer dokumenterar att ett tillräckligt intag av D-vitamin är absolut nödvändigt för att bibehålla normal muskelfunktion när vi blir äldre.

Att främja normal muskelfunktion när vi blir äldre gör oss mindre beroende av hjälp i vardagen. Bättre muskelfunktion ökar rörligheten och ger generellt sett bättre livskvalitet. God muskelfunktion minskar också risken för benbrott.

Nu har forskare vid Trinity University i Dublin funnit att ett tillräckligt intag av D-vitamin är absolut nödvändigt för att bibehålla normal muskelstyrka och normala muskelfunktioner.

D-vitaminbrist orsakar betydligt sämre muskelfunktion

Studien publicerad i Clinical Interventions in Aging påvisar att nedsatt muskelprestanda var 3 gånger högre hos äldre personer med D-vitaminbrist, jämfört med de som hade D-vitaminblodvärden över 30 nmol/L.

Studien visar att normala blodvärden av D-vitamin hjälper till att bibehålla normal muskelstyrka och muskelfunktion.

Träning och D-vitamintillskott

Undersökningen påvisade också att de som tränade måttligt hade bättre muskelfunktion.

”Att bibehålla normal och bra muskelfunktion är otroligt viktigt, men tyvärr förbises detta ofta av de personer som ska hjälpa befolkningen till en frisk ålderdom”, säger forskaren Maria O’Sullivan, professor inom kost och näring vid universitet Trinity i Dublin.

”Vi måste därför lägga större vikt vid fysisk aktivitet och eliminera D-vitaminbrist om vi ska ta hand om vår egen och andras hälsa när vi åldras. Äldre personers muskelfunktion är beroende av D-vitamin”, säger forskarna.


Ja tack, jag vill ha 10 månaders dos

Endast 249,50 kr (fri frakt)

Äldre personers muskelfunktion

Källor: